BULL SPORTS - KŠK Rožňava

COURSINGOVÝ TRÉNINGOVÝ FORMULÁR PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Coursingový tréning pre nechrty (Coursing training for non-sighthounds)

Pozorne si prečítajte všetky informačné polia formulára!
Deň tréningu: 18.05.2019 (sobota)
Čas začiatku tréningu: 10:00 hod.

Maximálna kapacita prihlásených psov na jeden tréning:15 psov
Kontakt: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk
Tréning sa prekladá alebo nekoná len v prípade nepriaznivého počasia!

Coursing training for non-greyhounds:
Read carefully all of the required information in the form!

Day: 18 May, 2019 (Saturday)
Training starts at: 10 a.m.

Max. capacity of registered dogs per one training: 15
Tel.no.: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk
Training will be postponed or cancelled only in case of bad weather!

* Povinné

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava
IČO: 52 39 53 24
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Adresa: Sama Czabána 1693/2, Rožňava 048 01
Slovenská republika

IBAN : SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava

Registrácia Občianského združenia (klubu) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky registrácia vykonaná: 09.05.2019, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-56540

Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Kontakt: +421 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

Pre nečlenov klubu (For non-members of the club)

Pozývame Vás na coursingový kynologický tréning v disciplíne coursing dogs - pre nechrty (beh psov za umelou návnadou).
Radi medzi sebou uvítame aj nové tváre a ich miláčikov.
Dnes táto disciplína patrí medzi jednu z najobľúbenejších a najpopulárnejších kynologických disciplín, nielen pre chrtov, ale aj pre plemená nechrtov.

For non-members of the club:
We invite you to the cynological training in coursing dogs - for non-sighthounds (running after artificial bait).
We also welcome new faces and their pets.
Today, this discipline is one of the most favourite and popular cynological disciplines, not only for greyhounds, but also other breeds.

Miesto podujatia (Place)

Penzión ,,NA KONSKOM DVORE,,
Kružnianska 514
049 51 Brzotín, okr. Rožňava
Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Coursingová trať na tréning pre nechrty

Možnosť ubytovania - pre nečlenov klubu (Accommodation for non-members of the club)

Ubytovanie sa nachádza priamo v priestoroch, kde sa koná aj tréning s kapacitou penziónu pre ubytovanie 60 ľudí, stravovaním, wellness, saunou, jazdením na koni, mini ZOO. V prípade záujmu o ubytovanie si rezervácie môžete vykonať priamo na tel. +421 907 947 668 alebo na webovej stránke: www.konskydvor.sk

Accommodation for non-members of the club:
Accommodation is located within the premises where the training takes place. Max. 60 people. Provided catering, wellness, sauna, horse riding, mini ZOO. In case of interest, make reservations on +421 907 947 668 or on the web site: www.konskydvor.sk

Prihláška na coursingový tréning (Application for coursing training)

TENTO FORMULÁR SA VZŤAHUJE NA PRIHLÁSENIE LEN JEDNÉHO PSA ALEBO FENY !
V PRÍPADE ZÁUJMU O PRIHLÁSENIE VIACERÝCH PSOV TREBA FORMULÁR VYPLNIŤ KAŽDÉMU PSOVI ALEBO FENE SAMOSTATNE!

V prípade záujmu o coursingový tréning vyplňte povinné údaje označené červenou hviezdičkou pred odoslaním formulára, v opačnom prípade ho nebudete vedieť odoslať.

Application for coursing training:
THIS FORM IS RELATED TO ONLY ONE MALE OR FEMALE DOG!
IF YOU ARE INTERESTED TO LOG IN MORE DOGS, THE FORM SHALL BE FILLED IN SEPARATELY FOR EACH DOG!

If you are interested in coursing training, please fill in the required red star before submitting the form, otherwise you will not be able to send it.


Áno - (Yes)

Nie - (No)


Pes - (Male dog)

Fena - (Female dog)


Áno - (Yes)

Nie - (No)

Poplatky za jedného prihláseného psa/fenu (Fees for one registered male/ female dog)

Cena za tréning pre členov: 3,00 - € za jeden tréning, platba priamo na mieste tréningu.
Cena za tréning pre nečlenov: 5,00 - € za jeden tréning, platba priamo na mieste tréningu.

Fees for one registered male/ female dog:
Price for training for members: 3.00 € for one training, payment on site.
Price for training for non-members: 5.00 € for one training, payment on site.

Súhlas zo spracovaním osobných údajov (Consent to the processing of personal data)

Áno, súhlasím - (Yes, I agree)