BULL SPORTS - KŠK Rožňava

COURSINGOVÝ PRETEKOVÝ FORMULÁR PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

I.ročník Coursing dogs Slovakia 2019 pre nechrty (1st year of Coursing dogs Slovakia 2019 for non-sighthounds)

BULL SPORTS - KŠK Rožňava, I.ročník Coursing dogs Slovakia 2019 pre nechrty.
Srdečne Vás pozývame na coursingový pretek pre nechrty - I.ročník Coursing dogs Slovakia 2019 pre nechrty.

Podujatie sa uskutoční v dňoch: 11.- 13. Októbra 2019 (piatok, sobota a nedeľa)
Maximálne povolený počet prihlásených psov na podujatie - 50 psov.

Pre povolený počet prihlásených psov na podujatie možnosť okamžitého prihlásenia psa alebo feny na podujatie, prípadne sa hneď prihlásiť priamo telefonicky.
Kontakt: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

BULL SPORTS - KŠK Rožňava, Ist year of Coursing dogs Slovakia 2019 for non-sighthounds:

We would invite you to the non-sighthounds coursing competition - 1st year of Coursing Dogs Slovakia 2019. Dates: 11-13/10/2019
Max. No of dogs accepted: 50

For dogs to be accepted, there is the possibility to register them immediately or to register them by the phone.
Tel.no.: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

* Povinné

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava
IČO: 52 39 53 24
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Adresa: Sama Czabána 1693/2, Rožňava 048 01
Slovenská republika

IBAN : SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava

Registrácia Občianského združenia (klubu) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky registrácia vykonaná: 09.05.2019, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-56540

Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Kontakt: +421 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

Miesto podujatia (Place)

Penzión ,,NA KONSKOM DVORE,,
Kružnianska 514
049 51 Brzotín, okr. Rožňava
Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Možnosť ubytovania - pre nečlenov klubu (Accommodation for non-members of the club)

Ubytovanie sa nachádza priamo v priestoroch, kde sa koná aj tréning s kapacitou penziónu pre ubytovanie 60 ľudí, stravovaním, wellness, saunou, jazdením na koni, mini ZOO. V prípade záujmu o ubytovanie si rezervácie môžete vykonať priamo na tel. +421 907 947 668 alebo na webovej stránke: www.konskydvor.sk

Accommodation for non-members of the club:
Accommodation is located within the premises where the training takes place. Max. 60 people. Provided catering, wellness, sauna, horse riding, mini ZOO. In case of interest, make reservations on +421 907 947 668 or on the web site: www.konskydvor.sk

Prihláška na I.ročník Coursing dogs Slovakia 2019 pre nechrty (Application for the 1st year of Coursing dogs Slovakia 2019 for non-sighthounds)

TENTO FORMULÁR SA VZŤAHUJE NA PRIHLÁSENIE LEN JEDNÉHO PSA ALEBO FENY !
V PRÍPADE ZÁUJMU O PRIHLÁSENIE VIACERÝCH PSOV TREBA FORMULÁR VYPLNIŤ KAŽDÉMU PSOVI ALEBO FENE SAMOSTATNE!
V prípade záujmu o coursingový pretek vyplňte povinné údaje označené červenou hviezdičkou pred odoslaním formulára, v opačnom prípade ho nebudete vedieť odoslať.

Application for the 1st year of Coursing dogs Slovakia 2019 for non-sighthounds:

THIS REGISTRATION FORM MUST BE USED FOR ONE DOG A FEMALE DOG ONLY.
IN CASE OF INTEREST TO REGISTER MORE DOGS, A NEW REGISTRATION FORM MUST BE USED!

In case of interest for the coursing competition please fill in the mandatory fields marked by red mark before submiting it, otherwise you won´t be able to submit it.


Áno - (Yes)

Nie - (No)


Pes - (Male dog)

Fena - (Female dog)


Áno - (Yes)

Nie - (No)

Poplatky za jedného prihláseného psa/fenu (Fees for one registered male/ female dog)

Cena za pretek: 30,00 - € za jedného prihláseného psa, platba priamo na účet
Platba na účet organizátora podujatia (organizačného klubu) :
IBAN : SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava
V poznámke uviesť meno majiteľa psa a meno psa ktorí sú na pretek prihlásený.
Potvrdenie o platbe preukázať pri kontrole priamo na preteku pri prihlasovaní psa !!!

Price for competition: 30,00 - € for one registered dog, payment directly to the account.
Payment to the organizer's account (organizational club):
IBAN: SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. (Slovak Insurance, joint stock company) Branch Rožňava
Include inthe note the name of the dog owner and the name of the registered dog. Confirmation of payment directly at the race when registering a dog !!!

Cena za tréning pre členov: 3,00 - € za jeden tréning, platba priamo na mieste tréningu.
Cena za tréning pre nečlenov: 5,00 - € za jeden tréning, platba priamo na mieste tréningu.

Fees for one registered male/ female dog:
Price for training for members: 3.00 € for one training, payment on site.
Price for training for non-members: 5.00 € for one training, payment on site.

Súhlas zo spracovaním osobných údajov (Consent to the processing of personal data)

Áno, súhlasím - (Yes, I agree)