BULL SPORTS - KŠK Rožňava

WEIGHT PULL SPRINT - šprint za záťažou na čas

Dĺžka trate: 50m
Kategória:

a) APBT / AST- trojkolka Psi: do 19 kg / 70kg, do 23 kg / 80kg, do 27 kg / 90kg, do 31 kg / 100 kg, do 35kg / 110kg

Feny: do 18 kg / 70kg, do 22 kg / 80kg, do 26 kg / 90kg, do 30 kg / 100kg, do 34 kg / 110 kg

Psi nad 35 kg a feny nad 34 kg nebudú môcť štartovať.

Váha závažia je uvedená vrátane váhy trojkolky

b) SBT / BT

- pneumatika 7,5kg : psi do 20 kg, nad 20kg
- pneumatika 4,0 kg : feny - do 15 kg, nad 15 kg
Handler: 1 + 1 pomocník

POSTUP PRETEKOV:

1. Každý pes musí ubehnúť s pripnutou pneumatikou (trojkolkou) stanovenú vzdialenosť v časovom limite 60s. Ak pes nedobehne za cieľovú čiaru v časovom limite, je pokus považovaný za neplatný.

2. Čas sa začína zaznamenávať od doby pohybu bremena na štartovej čiare.

3. Čas sa ukončuje v dobe keď závažie pretne cieľovú čiaru.

4. Počas šprintu je povolená akákoľvek komunikácia so psom, okrem agresívneho povzbudzovanie. Nesmie však dôjsť ku kontaktu psa sa súťažiacim ani s motivujúcim predmetom (motivujúci predmet nesmie byť maškrta, živé zviera). Pes nesmie opustiť vyznačenú dráhu. To všetko je posudzované ako diskvalifikácia.

5. Na dráhe spolu so psom sa môže pohybovať len jeden handler, pomocník môže v tomto prípade slúžiť iba ako asistent pri držaní či vypúšťaní psa.

6. V prípade že nejaká kategórie nebude obsadená viac ako 4 psami je automaticky pridružená ku kategórii najbližšej.

7. Víťazom šprintu sa stáva pretekár s najrýchlejším časom.

8. nevydarený pokus možno opakovať po konzultácii s hlavným rozhodcom. Za nevydarený pokus sú považované iné ako uvádzané príklady v bode 4 (napr: pretrhnuté popruhy, cudzí pes v dráhe, chyba rozhodcu, zamotané popruhy a pod.)

9. Psi ktorí nesúťažia sa nesmú vyskytovať okolo zavodnej dráhy, okrem psa, ktorý súťaží (aby tak nenarúšali hladký priebeh závodiaceho psa).