BULL SPORTS - KŠK Rožňava

WEIGHT DRAG PULL - ťahanie saní

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x
Meranie času: digitálna časomiera

POSTUP PRETEKOV:

Každý pes musí ubehnúť s pripnutými saňami s príslušným závažím stanovenú vzdialenosť 40m v časovom limite 60 sekúnd. Ak pes nedobehne za cieľovú čiaru v časovom limite, je pokus považovaný za neplatný. 

1. SBT / BT psi ťahajú hmotnosť: 0.75 svojej váhy (Pes vážiaci 19kg bude mať na saniach naložené závažie 14.25kg - vždy u všetkých kategórií matematické zaokrúhľovanie na ¼ kg)

2. SBT / BT feny ťahajú hmotnosť: 0.5 svojej váhy (Fena vážiaca 16kg bude mať na saniach naložené závažia 8kg)

3. APBT / AST psi a suky ťahajú svoju vlastnú váhu. (Pes vážiaci 27 kg bude mať na saniach naložené závažie 27 kg)

4. Čas sa začína zaznamenávať od doby pohybu bremena na štartovej čiare.

5. Čas sa ukončuje v čase, keď závažie pretne cieľovú čiaru.

6. Na dráhe spolu so psom sa môže pohybovať len jeden handler, pomocník môže v tomto prípade slúžiť iba ako asistent pri držaní či vypúšťaní psa. Pomocník musí po vypustení psa dráhu opustiť a to do vymedzeného priestoru na to určené.

7. Počas drag pull je povolená akákoľvek komunikácia so psom, okrem agresívneho povzbudzovania. Nesmie však dôjsť ku kontaktu psa sa súťažiacim ani s motivujúcim predmetom. (motivujúci predmet nesmie byť maškrta, živé zviera). Pes nesmie opustiť vyznačenú dráhu. To všetko je posudzované ako diskvalifikácia.

8. Nevydarený pokus možno opakovať po konzultácii s hlavným rozhodcom. Za nevydarený pokus sú považované iné ako uvádzané príklady v bode 6 (napr: pretrhnuté popruhy, cudzí pes v dráhe, chyba rozhodcu, zamotané popruhy a pod.) Ak sa však pes bude opakovane vyvliekať z postroja, motať sa atď. bude z toho jednoznačne vyplývať, že pes a jeho handler nie sú pripravení na danú disciplínu v prípade, ak sa to bude opakovať trikrát. Vtedy bude pes z disciplíny diskvalifikovaný.

9. Psy, ktorí nesúťažia, sa nesmú vyskytovať okolo pretekárskej dráhy.

10. Víťazom sa stáva pretekár s najrýchlejším časom.