BULL SPORTS - KŠK Rožňava

WALL CLIMBING - výskok na stenu

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x + 1x pomocník

POSTUP PRETEKOV:

1. Pes je pripútaný na vodítku a nesťahovacom obojku. Musí čo najvyššie vyskočiť na zavesenú návnadu.

- Kategória APBT / AST začína na ľubovoľnej výške najmenej však na 200 cm.
- Kategória SBT / BT začína na ľubovoľnej výške najmenej však psi na 120 cm a suky na 100 cm.
Následne sa pridávajú násobky piatich, 5 cm, môže byť aj 10 cm , 15 cm, 20 cm to už záleží na psovodovi.

2. Každý pes má na celú súťaž povolené iba tri fauly. Faulom sa rozumie to keď pes pri výskoku návnady minie a nevykoná tak zákus, ktorý musí byť, min. 3 sekundy.

3. Po vyčerpaní všetkých faulov, pes stále pokračuje v súťaži, načo jeho ďalšie pokusy už musia byť bezchybné !!! Dalo by sa teda zjednodušene povedať že má povolené 4 fauly a štvrtým neúspešným pokusom pes súťaž opúšťa.

4. Handler / pes musí zdolať tkz.základnú výšku ktorú si nechal nastaviť ako predvolenú. Ak ju zdolá, môže neskôr pokračovať na ľubovoľnej výške ďalej. Do tej doby ak vyčerpá všetky fauly. V priebehu skoku na danej výške (hoci došlo aj k niekoľkým faulom) možno psovi nechať nastaviť výšku inú, vždy však musí ísť o výšku vyššia, než bola výška predchádzajúca.

5. Víťazi ten pes, ktorý vyskočil najvyššie. Pri zhodnom výsledku viac psov rozhodujú fauly a ak nerozhodnú ani fauly, tak rozhodne záverečný rozskok v rámci pravidiel (nasleduje všetko od bodu 1).

6. Pomocník / handler, ak je potrebné, zabezpečuje riadne chytanie / istenie psa pri dopadoch pod WC stenou !!!