BULL SPORTS - KŠK Rožňava

TUG OF WAR - preťahovanie

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny

POSTUP PRETEKOV:

Súťaží sa vo vopred vyznačenom ringu (priestor vyznačený páskou) na rovnom mäkkom povrchu napr. tráva, piesok atď. Úlohou psa je v postroji uviazaného reťazou ku kolíku zahryznúť do návnady a vytrhnúť alebo iným regulárnym spôsobom získať návnadu psa uviazaného rovnakým spôsobom naproti. Pešky sú navzájom spojené reťazou.

PRAVIDLÁ DISCIPLÍNY:

1. Pred začatím disciplíny sa vykoná vyžrebovanie súperov. Spravidla sa toto vykonáva tak, že prvá polovica prihlásených psov je tzv. nasadená a ich handleri si z druhej polovice štartovej listiny vyžrebujú stanoveným spôsobom súpera.

2. Každý pes, ak je vyzvaný do ringu na preťahovanie, má svojho handlera a to aj v prípade ak má majiteľ do súťaže prihlásených viac psov.

3. Ak je počet súťažiacich psov nepárny, rozhoduje o postupe do ďalšieho kola čas preťahovania a to tak, že víťaz zápasu v danom kole s najkratším časom preťahovaní musí potvrdiť postup do ďalšieho kola preťahovať sa s nepárnym psom a až víťaz tohto duelu postupuje do ďalšieho kola. Vždy by malo byť všetko vyriešené v rámci daného kola / radu.

4. V prípade, že dôjde do semifinále nepárny počet psov tj.5. Víťazí z tejto pätice však môžu byť len dvaja. Čo určí pravidlo podľa bodu 3. Z dvojice preťahovania, ktorá mala dlhší semifinálový čas nám ostáva pes, ktorý čaká na duel o 3-4.miesto. Tam priradíme psa z dvojice, kde sa potvrdzovalo, ale keďže nám tam zostanú dva prehraté psy sú potrebné určiť postupujúceho psa. Automaticky to bude pes s jednou výhrou (pes, ktorý vyhral duel v zákl.kole semifinále, ale bohužiaľ prehral potvrdzujúci duel) a ak ani toto neurčí víťaza bude podľa vzájomných časov prehier vybraný pes s lepším časom prehry.

5. Ak do finále postúpi nepárny počet psov tj.3 určí víťaza systém každý s každým. V tomto prípade víťazí pes s najviac vyhranými duelmi. Ak by ani po tomto nebolo rozhodnuté a počet víťazstiev by bol pri všetkých finalistov rovnaký, rozhoduje o poradí čas preťahovania. Pes s najdlhším časom všetkých finálových preťahovaní je 1 ďalší čas 2 a najkratšiu obsadí 3 priečku.

6. V prípade ak mal pes náročný duel a musí nastúpiť takmer okamžite na nasledujúci duel. Má nárok na povinnú pauzu s dĺžkou max. 15 min. (Ak rozhodca neurčí inak)

7. Preťahovanie prebieha tak, že sú vždy dva psy priviazané za špeciálny postrojom alebo obranársky postroj pomocou reťaze ku kolíku a to takým spôsobom, aby nedošlo k ich vzájomnému kontaktu. Pripútané psi nechajú obaja handleri zahryznúť do predmetu k preťahovaniu (pešek) a povedia si kedy je zákus v poriadku. Potom odstúpi a preťahovania je začaté a začína sa merať čas. Povzbudzovať psa možno len ústne bez akéhokoľvek fyzického kontaktu.

8. Víťazom duelu sa stáva ten pes, ktorý udrží v papuli preťahovací predmet.

9. Prehrou, pustením návnady z papule sa rozumie:

• Je vytrhnutý z papule psovi druhým psom, bol natiahnutý. Tzv. KO
• Pes položí návnadu na zem a nedotýka sa ho papuľou (zuby).
• A to aj vtedy ak ho znovu rýchlo uchopí. Už došlo k pusteniu.
• Pes pridržiava návnadu oboma labkami, prekusuje a púšťa ho z papule.

10. Pokiaľ dôjde k posunu alebo prekúsnutiu návnady v papuli bez pomoci labiek a bez položenie na zem nejedná sa o pustenie. Chvíľkové položenie labky na návnady, kedy nedôjde k prekúsnutiu nemožno považovať za pustenie a nemožno duel ukončiť. V okamihu keď dôjde k prekúsnutiu, sa jedná o pustenie a zápas sa ukončuje.

11. Zápas musia handleri ukončiť aj na pokyn rozhodcu a to ak rozhodca uzná, že psovi ide o zdravie (napr: visí, ak pes má peška iba na jednom zube, modrá, tečie mu krv z nosa atď. a ak už pracuje za hranicou svojho zdravia). S ohľadom na zdravie svojho psa bod 3. Kapitola - Podmienky účasti psovodov a psov na pretekoch!

12. Vo vyznačenom ringu môže byť u každého psa len jeden handler. Je povolené striedanie handlerov. Vnútri je ešte poverená osoba (rozhodca), ktorá dohliada na priebeh disciplíny a rozhoduje v sporných prípadoch.

13. V tejto disciplíne je možné získať aj titul THE BEST TIME, ktorý získa každá kat. dvojica psov a súk s najdlhším časom duelu v celom turnaji.