BULL SPORTS - KŠK Rožňava

MONKEY TRACK - opičia dráha

Dĺžka trate: 200m
Počet prekážok: 10
Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x bez pomocníka

POSTUP PRETEKOV:

1. Každý pes vybieha na trať pripnutý na vodítku, môže byť vybavený aj košíkom. Na trať vybieha spoločne s handlerom. Počas pretekov nesmie dôjsť k rozpojeniu psovoda so súťažiacim psom, okrem prekážok kde nemožno inak (tunel, preskakovací kruh).

2. Všetky prekážky umiestnené na trati musí pes zdolať. Ak je to potrebné, prekoná prekážku spolu s handlerom. Za nezdolanie, alebo nesprávne prekonanie prekážky sa súťažiacemu pripočíta 10 trestných sekúnd k celkovému dosiahnutému času.

3. Nie je povolené v priebehu pretekov psa na trati motivovať maškrtou / hračkou / peškom a pod.

4. Víťazom opičej dráhy sa stáva pretekár s najrýchlejším časom.


MONKEY TRACK - JUNIOR

Postup a pravidlá pretekov sú rovnaké ako v monkey tracku pre dospelých. Trestné sekundy sa nepočítajú. Kategória je pre všetkých psov jednotná. Víťazí pretekár s najrýchlejším časom.