BULL SPORTS - KŠK Rožňava

HIGH JUMP - skok do výšky

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x + 1x pomocník

POSTUP PRETEKOV:

1. Pes je pripútaný na vodítku a nestahovacím obojku. Musí čo najvyššie vyskočiť na zavesenú návnadu.

- Kategória APBT / AST začína na ľubovoľnej výške najmenej však na 160 cm.
- Kategória SBT / BT začína na ľubovoľnej výške najmenej však na 100cm / feny, 120cm / psi.
Následne sa pridávajú násobky piatich, 5 cm, môže byť aj 10cm, 15cm, 20cm to už záleží na psovodovi.

2. Súťažiaci pes má za celú súťaž povolené iba tri neplatné pokusy, ktorým sa rozumie to, že pes pri skoku na návnady nezachytí a nezakúsne sa do nej po minimálnu dobu 3 sekundy. Za neplatný pokus / faul je považované preskočenie tam aj späť, ak pes návnady pri spätnom skoku napriek tomu zachytí, nie je pokus považovaný za platný. Platný je len pokus z východiskového bodu odkiaľ pes začal svoj skok.

3. Po vyčerpaní všetkých faulov, pes stále pokračuje v súťaži, načo jeho ďalšie pokusy už musí byť bezchybné !!! Dalo by sa teda zjednodušene povedať že má povolené 4 fauly a štvrtým neúspešným pokusom pes súťaž opúšťa.

4. Handler / pes musí zdolať tkz. základnú výšku ktorú si nechal nastaviť ako predvolenú. Ak ju zdolá, môže neskôr pokračovať na ľubovoľnej výške ďalej. Do tej doby ako vyčerpá všetky fauly. V priebehu skoku na danej výške (hoci došlo aj k niekoľkým faulom) možno psovi nechať nastaviť výšku inú, vždy sa však musí ísť o výšku vyššiu, než bola výška predchádzajúcej.

5. Víťazí ten pes ktorý vyskočil najvyššie. Pri zhodnom výsledku viac psov rozhodujú fauly a ak nerozhodnú ani fauly, tak rozhodne záverečný rozskok v rámci pravidiel (nasleduje všetko od bodu 1).