BULL SPORTS - KŠK Rožňava

HANG TIME - visenie na čas

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x bez pomocníka

POSTUP PRETEKOV:

1. Pes sa musí zahryznúť do zavesenej návnady a čo najdlhšie na nej visieť.

2. Na spôsobe akým psovod psa na návnadu zavesí nezáleží.

3. Pes sa pri zavesení nesmie dotýkať zeme.

4. Pes môže pracovať na voľno, ak pracuje na vodítku tak musí byť pripnutý za obojok. Nie inak.

5. Víťazí pes, ktorý vydrží visieť na peška najdlhšie.

6. Je dovolená akákoľvek komunikácia so psom (bez vulgarizmov). Nesmie však dôjsť k fyzickému kontaktu s peškom ani so psom.

7. Čas sa počíta od doby, kedy psovod oznámi rozhodcovi, že je zákus Ok. Tzn. pes sám visí v zákuse na peška, bez dotyku psovoda a pritom sa nedotýka zeme.

8. Čas sa prestáva počítať od doby, kedy pes pustí návnadu tzn. ukončí zákus (jednoznačne dopadne na zem) alebo handler sám ukončí pretek a odopne psa. Psa musí handler odopnúť aj na pokyn rozhodcu a to ak rozhodca uzná, že psovi ide o zdravie (napr: ak je pes zakúsnutý iba na jednom zube, modrá, tečie mu krv z nosa, alebo už pracuje za hranicou svojho zdravia).