BULL SPORTS - KŠK Rožňava

WEIGHT PULLING - silové ťahanie

Kategória:

Dĺžka trate: 4-5m

Handler: 1x + 1x pomocník

a.)SBT / BT- feny do 15 kg vrátane, nad 15 kg, psi: do 20 kg vrátane, nad 20 kg

b.)APBT / AST - feny do 20 kg vrátane, nad 20 kg, psi do 26 kg vrátane, nad 26 kg

Vek psa: v deň preteku 15 mesiacov a viac

POSTUP PRETEKOV:

Súťaží sa na dráhe určenej pre weight pulling. Úlohou psa je v pullingovom postroji utiahnuť naloženú váhu (na špeciálnom vozíku) na vzdialenosť 4 metrov, za stanovenú dobu.

PRAVIDLÁ DISCIPLÍNY:

1. Každý pes má za úlohu utiahnuť naložený vozík na Weight pullingovej dráhe o dĺžke 4 metrov v časovom limite 60 sekúnd. Ak pes nedotiahne vozík za cieľovú čiaru do vypršania časového limitu je pokus považovaný za neplatný. Na dráhe je v priebehu pokusu len jeden handler. Pomocník je povolený na privedenie a vypustenie psa. Pes je povinne ustrojený v postroji určenom na Weight pulling. Je zakázané používať postroj na obranu alebo iný postroj. Pes ktorý vstúpi na dráhu nesmie mať v papuli ani kdekoľvek inde na tele motivačný predmet, alebo čokoľvek iné, mimo postroja na Weight pulling, prípadne obojok, vodítko a náhubok. Vodítko a náhubok sú v priebehu ťahu neprípustné.

2. Presný čas, ktorý bol k úspešnému pokusu potrebný, je riadne zaznamenaný. Čas sa začína merať v okamihu, keď rozhodca / handler vydá psovi pokyn na začatie ťahu. Ak sa vozík nedotiahne do cieľa v časovom limite 60 sekúnd je pokus považovaný za neplatný.

3. Handler môže psa povzbudzovať a privolávať všemožnými lákadlami, je povolený akýkoľvek spôsob motivácie psa, okrem agresívneho povzbudzovanie a použitie zakázaných motivujúcich predmetov (maškrtu, živé zviera alebo časti mŕtvych zvierat a pomôcky určené výhradne k nácviku obrán. Výnimku tvoria tzv. motivačný pešiaci. Nie je povolený dotyk psa, ani jeho vybavenia, medzi štartovou a cieľovou čiarou. Je zakázané akékoľvek agresívne správanie handlera voči psovi.

4. Pes môže za celý pretek absolvovať maximálne 8 platných pokusov. V prípade neutiahnutej váhy, vypršaní časového limitu, alebo tzv. faul musí pes vykonať opravu na rovnakej váhe. Ak je oprava úspešná môže pokračovať ďalej v súťaži až do vyčerpania svojich ďalších ťahov alebo faulov. Faulom sa rozumie napr. kontakt s lákadlom (jasný, viditeľný dotyk / zákus do motivačného predmetu, chcený kontakt s handlerom, letmý nechcený dotyk sa nepovažuje ako faul) po vypršaní časového limitu, prípadne porušenia počtu handlerov na dráhe.

5. Pes môže mať za celý závod iba dva neplatné pokusy. Po ich vyčerpaní, pes môže pokračovať v súťaži, len keď jeho ďalšie pokusy sú bezchybné. Tretím neúspešným pokusom pes v súťaži končí.

6. Počiatočné váhy, na ktoré pretek začína si určuje sám usporiadateľ. Každý súťažiaci si určí na akú váhu so svojim psom nastúpi a musí úspešne absolvovať každý pokus, ak chce pokračovať v súťaži. Závažie sa po celú dobu súťaže pridáva iba vzostupne.

7. Handler môže váhy vynechávať podľa vlastného uváženia. Ak vozík s váhou, na ktorú nastúpil, neutiahne, alebo urobí tzv. faul a vyčerpá si na tejto váhe všetky opravné pokusy, je mu započítaná posledná utiahnutá váha.

8. Ak dôjde k zamotania psa do postroja, alebo k akejkoľvek inej závade na príslušenstvo (napr. vozík, ťažné lano, vbehnutie iného psa a pod.) má pes nárok na nový pokus na rovnakej váhe. Ide o tzv. nevynútené chyby. Pokus nemožno považovať ako opravný, nie je to faul. Ak sa však pes bude opakovane vyvliekať z postroja, motať sa atď. a bude z toho jednoznačne vyplívať, že pes a jeho Handler nie sú pripravení na danú disciplínu a ak sa to bude opakovať trikrát po sebe a pes tak nebude schopný absolvovať disciplínu, bude z disciplíny diskvalifikovaný.

9. Nikto okrem usporiadateľa, rozhodcu a handlera s pomocníkom a psom ktorý ťahá sa nesmú vyskytovať v bezprostrednej blízkosti pullingovej dráhy. Pomocník musí po vypustení psa dráhu opustiť a to do vymedzeného priestoru na to určenému. V priebehu pretekov nie je dovolené meniť handlera.

10. Pridanie váhy rozhoduje hlavný rozhodca, po dohovore s organizátorom. Toto je vyhlásené vždy pred začiatkom ďalšieho kola. Prírastok váhy musí byť po celú dobu súťaže +/- 5% rovnaký.

11. O víťazovi v danej kategórii rozhoduje vždy prepočet najväčšej utiahnutej záťaže na prepočet váhy psa. (Najväčšia utiahnutá záťaž na kilogram vlastnej hmotnosti psa, tzn. že ak 20kg pes č.1 utiahne 800kg jeho prepočet je 800: 20 = 40, ak 21kg pes č.2 utiahne 800kg jeho prepočet je 800: 21 = 38,095, tzn., že víťazí pes č.1 keďže výsledok jeho prepočtu je vyšší) Psy, ktoré utiahli postupne nižšie prepočty váhy, získajú druhé a tretie miesto. Pokiaľ dôjde k zhode prepočtu utiahnutej váhy, rozhoduje váha psa. Ľahší pes vyhráva. Ak je váha psov zhodná, rozhoduje rýchlejší čas z ich posledného úspešného pokusu.

EXTRA OCENENIA:

Súťaží sa tu aj o tituly:

• MOST WEIGHT Pulled (najväčšia utiahnutá záťaž) • MOST WEIGHT Pulled PER KILOGRAM OF BODY WEIGHT