BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SHOW PRETEKOVÝ FORMULÁR PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

1.ročník BULL SHOW ROŽŇAVA 2019 (1st year of BULL SHOW ROŽŇAVA 2019)

BULL SPORTS - KŠK Rožňava, 1.ročník BULL SHOW ROŽŇAVA 2019
Srdečne Vás pozývame na 1.ročník BULL SHOW ROŽŇAVA 2019

Podujatie sa uskutoční v dňoch: 2019 (piatok, sobota a nedeľa)
Maximálne povolený počet prihlásených psov na podujatie - 70 psov.

Kontakt: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

BULL SPORTS - KŠK Rožňava, 1st year of BULL SHOW ROŽŇAVA 2019:
We would invite you to the 1st year of BULL SHOW ROŽŇAVA 2019
Dates: /2019
Max. No of dogs accepted: 70

Tel.no.: (+421) 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

* Povinné

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava

BULL SPORTS - KŠK Rožňava
IČO: 52 39 53 24
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Adresa: Sama Czabána 1693/2, Rožňava 048 01
Slovenská republika

IBAN : SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava

Registrácia Občianského združenia (klubu) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky registrácia vykonaná: 09.05.2019, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-56540

Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Kontakt: +421 911 479 641
Web: www.bullsports.sk

Miesto podujatia (Place)

Penzión ,,NA KONSKOM DVORE,,
Kružnianska 514
049 51 Brzotín, okr. Rožňava
Privat farm
Miesto podujatia podľa súradníc:
GPS: 48°38'05.4"N, 20°29'42.8"E

Možnosť ubytovania - pre nečlenov klubu (Accommodation for non-members of the club)

Ubytovanie sa nachádza priamo v priestoroch, kde sa koná aj tréning s kapacitou penziónu pre ubytovanie 60 ľudí, stravovaním, wellness, saunou, jazdením na koni, mini ZOO. V prípade záujmu o ubytovanie si rezervácie môžete vykonať priamo na tel. +421 907 947 668 alebo na webovej stránke: www.konskydvor.sk

Accommodation for non-members of the club:
Accommodation is located within the premises where the training takes place. Max. 60 people. Provided catering, wellness, sauna, horse riding, mini ZOO. In case of interest, make reservations on +421 907 947 668 or on the web site: www.konskydvor.sk

Prihláška na I.ročník BULL SHOW ROŽŇAVA 2019(Application for the 1st year of BULL SHOW ROŽŇAVA 2019)

TENTO FORMULÁR SA VZŤAHUJE NA PRIHLÁSENIE LEN JEDNÉHO PSA ALEBO FENY !
V PRÍPADE ZÁUJMU O PRIHLÁSENIE VIACERÝCH PSOV TREBA FORMULÁR VYPLNIŤ KAŽDÉMU PSOVI ALEBO FENE SAMOSTATNE!
V prípade záujmu o coursingový pretek vyplňte povinné údaje označené červenou hviezdičkou pred odoslaním formulára, v opačnom prípade ho nebudete vedieť odoslať.

Application for the 1st year of BULL SHOW ROŽŇAVA 2019:
THIS REGISTRATION FORM MUST BE USED FOR ONE DOG A FEMALE DOG ONLY.
IN CASE OF INTEREST TO REGISTER MORE DOGS, A NEW REGISTRATION FORM MUST BE USED!

In case of interest for the coursing competition please fill in the mandatory fields marked by red mark before submiting it, otherwise you won´t be able to submit it.


Pes - (Male dog)

Fena - (Female dog)


Áno - (Yes)

Nie - (No)


Preťahovanie - (Tug of war)

Skok do diaľky - (Long jump)

Beh na bežiacom páse - (Treadmill race)

Skok cez prekážku typu ,,A,, - (A Frame)

Skok do výšky - (High jump)

Ťahanie saní - (Weight drag pull)

Šprint za záťažou na čas - (Weight pull sprint)

Výskok na stenu - (Wall climbing)

Visenie na čas - (Hang time)

Poplatky za jedného prihláseného psa / feny

Cena za tréning : 5,00 - € za jeden tréning, platba priamo na účet.
Cena za súťažnú disciplínu: 7,00 - € za jednu disciplínu, platba priamo na účet
Platba na účet organizátora podujatia (organizačného klubu) :
IBAN : SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava
V poznámke uviesť meno majiteľa psa a meno psa prípadne viacerých prihlásených psov.
Potvrdenie o platbe preukázať pri kontrole priamo na preteku pri prihlasovaní psa !!!

Price for training: 5,00 - € for one training, payment directly to the account.
Prize for competition discipline: 7,00 € per discipline, payment directly to the account

Payment to the organizer's account (organizational club):
IBAN: SK7509000000005122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. (Slovak Insurance, joint stock company) Branch Rožňava
Include in the note the name of the dog owner and the name of the dog and/or several registered dogs.
Confirmation of payment directly at the race when registering a dog !!!

Aktuálne oznamy

Zoznam prihlásených prihlášok bude pravidelne aktualizovaný na našej Facebookovej skupine: Bull Sports - KŠK Rožňava, stačí kliknúť na tento odkaz, ktorý Vás na našu skupinu automaticky presmeruje.

Current announcements:
The list of entries will be regularly updated on our Facebook: Bull Sports - KŠK Rožňava, just click on this link you will by automatically redirected to our group:

Súhlas zo spracovaním osobných údajov

Áno, súhlasím - (Yes, I agree)